1) Bejelentkezik (regisztrál) és megadja a szállítási időt.

2) Kosarába teszi a kívánt termékeket

3) Fizethet készpénzzel az átvételkor vagy bankkártyával itt a webáruházban.

A megadott időpontban kollégánk kiszállítja a terméket.

Kedves látogatónk!

Békés Karácsonyt és

Boldog új évet kívánunk!

FőoldalHasználati feltételek
Használati feltételek

Szállítási szerződés

A Web-Közért Kereskedelmi Zrt. onine áruházában

(www.webkozert.hu, www.web-kozert.hu, www.webközért.hu, www.web-közért.hu

www.webkozert.com, www.web-kozert.com, www.webközért.com, www.web-közért.com)

 elektronikus úton megrendelést adó vásárlók részére

1. Általános rendelkezések

A Web-Közért Kereskedelmi Zrt. (1021 Budapest, Szakadék út 5.; adószám: 23126909-2-41) - a továbbiakban Web-Közért -  élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítását végzi.  A Web-Közért interneten elérhető termékkatalógusa ezen termékeket kínálja eladásra. A webáruházbeli elektronikus rendeléssel az alábbi feltételek szerint szállítási szerződés jön létre a Web-Közért és a rendelést leadó magánszemély vagy cég - a továbbiakban Megrendelő - között. A megrendelő a rendelés véglegesítésekor, annak leadásával fogadja el e szerződés feltételeit.

A Web-Közért kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

 

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Web-Közért, mint eladó, és a Megrendelő, mint vevő között jön létre. A Web-Közért csak a www.webkozert.com oldalon, a cég nevével és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és Web-Közért ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A Web-Közért a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

Megrendelő e szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

 

3. Árak

A terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék bruttó fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjában készleten lévő és ezért megrendelhető termékekre vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a Web-Közért kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes fogyasztói áron szállítja ki Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

 

4. Web-Közért felelősségvállalása

A webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház „Vásárlási információk" menüpontjában olvashatók. Web-Közért vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. Késedelmes teljesítés esetén a Web-Közért 20% kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek. Hibás teljesítés esetén a hibás  részteljesítés (pl. sérült vagy nem a megrendelés szerinti termékek) 20%-ának megfelelő kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek, amely a vételárból levonható.

 

5. A Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott fizetési módnak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, úgy a megrendelés összegének 20%-át, mint kezelési, csomagolási és szállítási költséget, a Megrendelő megtéríti a Web-Közért számára.

 

6. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A Web-Közért rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes.

A megrendelést a Web-Közért a leadást követően haladéktalanul, de legfeljebb egy órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést a Web-Közért egy órán belül nem igazolja vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 15 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé.

Elállás esetén a Web-Közért köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő nyolc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket megrendelő viseli.

 

7. Adatkezelés

A Web-Közért látogatói a regisztráció során megadják személyes adataikat (név, cím, telefon, e-mail, stb). Ezeket az adatokat a Web-Közért kizárólag a megrendelések végrehajtása érdekében tárolja. A Web-Közért ügyfélszolgálata szükség esetén, kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából használja az adatokat. A Web-Közért semmilyen körülmények között nem továbbítja ügyfeleinek adatait harmadik személy részére.

 

8. Panaszkezelés rendje

Web-Közért célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a mindenkori ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy a reklamacio "kukac" web-kozert pont hu e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti. A Web-Közért a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 3 munkanapon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak Megrendelő rendelkezésére.

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.